Expertise > Commissioning


Commissioning

Commissioning is een verificatieproces waarbij de focus ligt op kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van gebouw en gebouwgebonden installaties. Dit geldt voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw. Deze focus heeft als resultaat een gezonder werk- en leefklimaat en gunstigere energieprestaties. Commissioning groeit nog meer in waarde wanneer het wordt toegepast voor kostenbesparing door het beperken van de faalkosten. Commissioning zorgt ervoor dat het gebouw en alle gebouwgebonden installaties functioneren en presteren in overeenstemming met de ontwerpuitgangspunten en het Programma van Eisen van de klant of de gebruiker.

Commissioning door Beekink Installatieadviseurs
Commissioning begint bij de start van elk project met het schrijven van een commissioningplan waarin staat beschreven hoe de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging worden uitgevoerd binnen alle fasen van het bouwproject. In de beheersfase focust commissioning zich op het in stand houden van een goede werking en het nagaan van geleverde prestaties. In het proces beoordeelt Beekink Installatieadviseurs of de verantwoordelijke partijen (opdrachtgever, architect, adviseur, etc.) de gemaakte keuzen kunnen beargumenteren vanuit de uitgangspunten voor het project (Programma van eisen, budget, randvoorwaarden). Gedurende een nieuwbouw of verbouw project organiseert en begeleidt Beekink Installatieadviseurs het gehele commissioningtraject als een onafhankelijk technisch accountant. Essentieel voor commissioning is dat dit wordt uitgevoerd door een partij die op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie, maar geheel onafhankelijk 'naast' het ontwikkelingsproces meeloopt.

Wat wordt bereikt met commissioning?

ontwerpfase:

• ontwerpuitgangspunten en Programma van Eisen zijn naar wens van opdrachtgever en/of gebruiker uitgewerkt,
• duidelijk gedocumenteerde ontwerp- en operationele uitgangspunten,
• communiceren van aanbevelingen ten behoeve van de ontwikkeling van het ontwerpplan,
• wijzigingen voorkomen gedurende uitvoeringsfase,
• uitgangspunten, aanbevelingen en aandachtspunten vanuit de ontwerpfase zijn duidelijk weergegeven in de uitvoeringsdocumenten.

uitvoeringsfase:

• systemen en materialen zijn op de juiste wijze geďnstalleerd en toegepast,
• verslag van juiste werking toegepaste systemen, materialen gedurende de verschillende bedrijfstoestanden zoals bedoeld in het ontwerp,
• opdrachtgever en/of gebruiker beschikken over complete onderhouds- en bedrijfsvoorschriften,
• opdrachtgever en/of gebruiker beschikken over de volledige revisiestukken,
• personeel van de eigenaar en/of gebruiker is opgeleid en geďnstrueerd.

Samenwerken

De kritische factor in het geheel is dat binnen het gros van de projecten de bouwfase reeds van start is gegaan terwijl het ontwerp nog onvolledig is. Een goed document-managementsysteem, het commissioningplan, met dito projectorganisatie dient dit op te vangen. De samenwerking tussen alle betrokken actoren met Beekink Installatieadviseurs en de bijbehorende informatiestromen bepalen of het proces effectief en efficiënt verloopt! Beekink Installatieadviseurs vergemakkelijkt de samenwerking, of is beter gezegd de schakel in het bouwteam!

Kwaliteit verhogen tijdens vastgoed ontwikkelingen? Beekink Installatieadviseurs verzorgt uw commissioningtraject!Neem contact op met Wim van Genderen voor meer informatie of vragen.
w.v.genderen@beekink.com


Download hier het Commissioning informatieblad als pdfProjecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064