Expertise > Datacommunicatie en veiligheid


Datacommunicatie en veiligheid

Het belang van een veilige omgeving vraagt nauwelijks nadere uitleg.

Inbraak
Door installatie van intelligente alarmtechnieken worden indringers snel gesignaleerd en worden aan een geselecteerde alarmcentrale signalen doorgegeven. Vervolgens wordt door een beveiligingsbedrijf of door de politie actie ondernomen.

Beekink Installatieadviseurs heeft veel ervaring in het ontwikkelen en ontwerpen van intelligente beveiligingssystemen.

Wij adviseren u op specifieke beveiligingsonderdelen voor uw woon- of werkomgeving. Het is mogelijk deze beveiligingssystemen te integreren in een compleet Domoticaplan.

Brand
Naast het minimaliseren van het risico op branduitbraak is het minstens zo belangrijk om de gevolgen van brand te beperken. Samen met de architect dragen wij zorg voor een compleet brandbeveiligingsconcept.
Een brandveilig ontwerp maakt veilig vluchten mogelijk en helpt de brandweer bij het beheersbaar houden van een brand en het beperken van de schade.

Beekink Installatieadviseurs heeft inzicht in enerzijds de risico’s en anderzijds de mogelijkheden om die risico’s te beperken. Denk daarbij niet alleen aan de minimale wettelijke voorschriften, maar ook aan beperking van risico’s voor de opdrachtgever.

Datacommunicatie
Een datacommunicatienetwerk is een netwerk voor data-overdracht tussen twee of meer apparaten. De apparaten kunnen telefoons, modems, televisietoestellen, computers of onderdelen ervan zijn, maar evengoed bijvoorbeeld ook weerstations, kunstmanen, printers, stuursystemen, mobiele telefoons, enz.

De structuur waarin de apparaten via het netwerk gekoppeld zijn, wordt de netwerktopologie genoemd. Beekink Installatieadviseurs helpt u bij het maken van een goede netwerktopologie en toe te passen onderdelen.Neem contact op met Henry van den Berg voor meer informatie of vragen.
h.vd.berg@beekink.com


Download hier het Datacommunicatie en veiligheid informatieblad als pdfProjecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064