Expertise > Beheer & Onderhoud


Beheer & Onderhoud

Beheer en onderhoud van de technische installaties in gebouw(en) zijn van groot belang voor de continuďteit van werkzaamheden, de levensduur van de installaties, de energiekosten en het comfort binnen gebouwen.

Goed beheer en een goede staat van onderhoud zijn dus van essentieel voor de gebouweigenaren en -beheerders maar zeker ook voor de gebruikers. Echter geen gebouw is hetzelfde en dat geldt ook voor de installaties binnen een gebouw. Voor het organiseren van het juiste onderhoud zijn standaard oplossingen daarom niet mogelijk.

Beekink Installatieadviseurs biedt de volgende werkzaamheden om te komen tot een passende oplossing:

• inventariseren van bestaande installaties en installatieonderdelen;
• inventariseren van lopende contracten;
• inspecteren van de installaties conform de NEN2767;
• advisering met betrekking tot de gewenste contractvorm van onderhoud;
• opstellen van onderhoudsbestekken;
• aanbesteden van de onderhoudswerkzaamheden;
• begeleiden van de onderhoudswerkzaamheden.

Met de juiste stappen uit bovengenoemde werkzaamheden voorziet Beekink Installatieadviseurs opdrachtgevers in een passend advies en de juiste diensten om te komen tot een gedegen beheer- en onderhoudsplan. En met behulp van het eigen Bouw Energie Model (BEM) kan Beekink Installatieadviseurs een uitstekend Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) ontwikkelen.

Neem contact op met Martin Blom voor meer informatie of vragen.
m.blom@beekink.com

Download hier het Beheer en onderhoud informatieblad als pdfProjecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064