Organisatie > Kwaliteitszorg


Kwaliteitszorg

BEEKINK Installatieadviseurs is aangesloten bij de branchevereniging NLingenieurs.

Als lid van NLingenieurs bieden wij onafhankelijke adviezen en onderschrijven wij een gemeenschappelijke gedragscode waarin integer en transparant handelen en ook maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. In onze adviezen houden wij rekening met belangrijke maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Onze leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op internationale standaarden (de DNR ).Ook hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tezamen met de standaardtaakbeschrijving (STB) bieden wij onze opdrachtgevers garantie en zekerheid.

BEEKINK Installatieadviseurs is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. De kwaliteit van de adviezen en ontwerpen is vastgelegd in doelmatige en vooral goed toepasbare procedures volgens het BEEKINK ISO 9001 handboek.Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064