Nieuws > Verduurzaming is Noodzakelijk


Verduurzaming is Noodzakelijk


Verduurzaming is NoodzakelijkIn het Energieakkoord is afgesproken dat alle kantoren van 100m2 of meer minstens energielabel A moeten hebben in 2030. Het kabinet beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening. Het verplichte energielabel C voor kantoren in 2023 is daarbij een eerste tussenstap. Zij hanteert daarbij als uitgangspunt dat de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden zichzelf terugverdienen in een periode van 3 tot 7 jaar.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064