Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Diverse scholen Laurentius Stichting


Diverse scholen Laurentius Stichting

Project:Diverse scholen Laurentius Stichting
Opdrachtgever:Laurentius Stichting
Architect:n.v.t.
Omvang:Circa 50.000 m2

Expertisevelden:Frisse scholen, Klimaattechniek, Elektrotechniek, Energie

foto volgt foto volgt foto volgt

De Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs heeft als doel het bevorderen en geven van basisonderwijs in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland (voorheen Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs) Midden Delfland (Den Hoorn), Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Door Beekink Installatieadviseurs worden voor de Laurentius Stichting diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd.

Binnenklimaat
De Laurentius Stichting heeft circa 24 scholen in beheer en speelt in de regio (Delft, Den Haag e.o.) een actieve rol om de problemen met betrekking tot het binnenklimaat in basisscholen onder de aandacht te brengen en op te lossen.
Hiervoor is in 2005 een aanzet gemaakt in de vorm van de door Beekink opgestelde rapportage “Kostenramingen en installatievoorstellen ter verbetering intern klimaat”.
Aansluitend hierop is een technisch Programma van Eisen opgesteld waarin de conclusies uit het rapport en overige eisen/wensen van de Laurentius Stichting zijn vastgelegd. Dit PvE is een “levend” document en wordt derhalve regelmatig aangepast op basis van de praktijkervaringen en veranderende regelgeving.

Advies diverse vraagstukken
Beekink adviseert de Laurentius Stichting bij vraagstukken zoals huisvestingsaanvragen, het aanbrengen van CO2-sensoren, ketelvervanging, onderhoud technische installaties, energieverbruik, verlichting e,d.
Voor het gebruik van “smartboards” ofwel digitale schoolborden zijn specifieke verlichtingsplannen ontworpen.
Voor het verkrijgen van extra financiële ondersteuning voor het opknappen van diverse schoolgebouwen zijn door Beekink de bij de subsidieaanvraag noodzakelijke EBA-rapportages verzorgd waarin beoordelingen van de CO2-metingen en energieverbruik en aanbevelingen voor binnenklimaat-verbeterende maatregelen. Met de verkregen subsidie zijn in een aantal scholen de installaties aangepast. Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning is aangebracht, uitgebreid met een CO2-regeling. De eenvoudige regeltechnische installatie is vervangen door een regelinstallatie met de mogelijkheid voor installatiebeheer op afstand (web-based). Beekink heeft voor deze aanpassingen de technisch ontwerpen gemaakt en de aanbesteding en uitvoering begeleid.

Renovatie en uitbreiding scholen
Een aantal scholen zijn projectmatig aangepast. Hierbij zijn zaken zoals uitbreiding en renovatie onderzocht, maar ook verbetering van binnenklimaat en verlichting, alsmede reductie van de exploitatielast staan hierbij altijd op de agenda.
Voor de renovatie en/of uitbreiding van deze scholen heeft Beekink de ontwerpen gemaakt van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Ook de aanbesteding en de uitvoering van de technische installaties zijn door Beekink begeleid.

Deze scholen zijn o.a.

Uitbreiding De Christoffel Den Haag

Uitbreiding St. Jozefschool in Nootdorp

Renovatie de Bonte Pael in Delft

Renovatie Poolster in Berkel en Rodenijs

Uitbreiding Pius X in Bergschenhoek

Renovatie Titus Brandsma in Delft

Renovatie Petrusschool in Rijswijk

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064