Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Uitbreiding Vrijenburgschool Barendrecht


Uitbreiding Vrijenburgschool Barendrecht

Project:Uitbreiding Vrijenburgschool Barendrecht
Opdrachtgever:Gemeente Barendrecht
Architect:Cita Architecten
Omvang:575 m2

Expertisevelden:Klimaattechniek, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

Basisschool de Vrijenburg in Barendrecht wordt uitgebreid. Deze uitbreiding bestaat globaal uit twee “vleugels” van twee bouwlagen met elk vier lokalen en sanitaire groepen. De school heeft een belangrijke functie voor de wijk en de lokalen worden voor meer doelen dan het onderwijs alleen ingezet.

Vraagstelling
Aan Beekink Installatieadviseurs is gevraagd een PvE/VO op te stellen voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en het uitwerken hiervan naar DO en Bestek. Ook behoren de aanbesteding en begeleiding van het uitvoeringstraject tot de opdracht.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064