Projecten > Wonen en zorg > Nieuwbouw Zorgappartementen in Heesch


Nieuwbouw Zorgappartementen in Heesch

Project:Nieuwbouw Zorgappartementen in Heesch
Opdrachtgever:Woonzorg Nederland
Architect:Van Pelt Architecten B.V.
Omvang:1.500 m2

Expertisevelden: Klimaattechniek, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

Nieuwbouw van 24 woningen en algemene ruimten aan de Herderstraat/Mozartlaan, verdeeld over 4 bouwlagen. Stichting Philadelphia zal deze woningen in gebruik nemen voor het zelfstandig wonen met begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadviseurs heeft opdracht gekregen voor het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Aangezien het project bij de start van de advieswerkzaamheden al in de bouwkundige besteksfase verkeerde is gekozen voor een verkorte meer integrale ontwerpmethodiek. Na een startnotitie om de schachten en overige bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de benodigde installaties te kunnen bespreken is het voorlopig ontwerp en bestek gemaakt.
Ook voor de brandveiligheid zijn werkzaamheden uitgevoerd. Er is een Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie opgesteld en is het bouwplan getoetst op de aspecten: brandcompartimentering, rookcompartimentering, vluchtroutes, opvangen doorstroomcapaciteit en installatievoorzieningen.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064