Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Optimalisatie techniek Freinetschool


Optimalisatie techniek Freinetschool

Project:Optimalisatie techniek Freinetschool
Opdrachtgever:Librijn Openbaar Onderwijs
Architect:n.v.t.
Omvang:n.v.t.

Expertisevelden: Klimaattechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

De Freinetschool is een gebouw waarin een basisschool en een buitenschoolse opvang zijn gehuisvest. Het optimaliseren van de techniek is gericht op de luchtbehandelingskasten.
De school is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie met warmteterugwinning. Na veel storingen en onderhoud aan de luchtbehandelingskasten en de regeltechniek hiervan en gezien de slechte staat waarin ze verkeren, is gekozen om deze te vervangen en te optimaliseren.

Aan Beekink Installatieadviseurs is gevraagd een onderzoek te verrichten naar het vervangen van de luchtbehandelingskasten voor de Freinetschool.
Aan de hand van de bevindingen zijn in een rapportage verschillende opties voor vervanging aangegeven en zijn de kosten hiervoor inzichtelijk gemaakt. De technische staat van de overige installaties is in het advies meegewogen.

Voor de gekozen optie is door Beekink Installatieadviseurs een werkomschrijving opgesteld. Op basis hiervan zijn de werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064