Projecten > Wonen en zorg > Sophia Revalidatie


Sophia Revalidatie

Project:Sophia Revalidatie
Opdrachtgever:Sophia Revalidatie
Architect:n.v.t.
Omvang:meerdere panden

Expertisevelden:Beheer en Onderhoud

foto volgt foto volgt foto volgt

Sophia Revalidatie geeft op verschillende locaties poliklinische revalidatiezorg. Als opname noodzakelijk is, kan dit bij Sophia Revalidatie in Den Haag. Sophia Revalidatie werkt nauw samen met de Mytyl- en Tyltylscholen in Den Haag en Delft. Op deze scholen wordt het kind behalve door leerkrachten ook door het behandelteam begeleid.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadviseurs heeft voor de locaties Delft en Gouda van Sophia Revalidatie een zogeheten Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Een Meerjarenonderhoudsplan is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Om te komen tot het Meerjarenonderhoudsplan heeft Beekink Installatieadviseurs gebruik gemaakt van het softwarepakket O-Prognose.
O-prognose is software dat werkt volgens de NEN 2767, een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen om vervolgens een nulmeting uit te voeren en tot slot een MJOP op te stellen.

Fase 1 – Inventarisatie huidige situatie beheer en onderhoud:
De aanwezige gebouwgebonden werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties alsmede de situatie van het huidige beheer en onderhoud hiervan zijn in beeld gebracht.

Fase 2 – Inspectie en vaststellen huidige conditie van de installaties (nulmeting):
Na een inspectie van de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties is de conditie hiervan vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van een één-op-één conditiemeting op locatie.

Fase 3 – Opstellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP
Het MJOP is opgesteld op basis van de in eerdere fasen verzamelde informatie. Het Meerjarenonderhoudsplan is een ideaal hulpmiddel om onderhoudskosten te besparen. Het biedt inzicht in het huidige onderhoud van een gebouw en het onderhoud wat de komende periode te verwachten is. Tevens zijn de kosten van de geplande activiteiten voor de komende jaren in het MJOP gespecificeerd.

Beekink Installatieadviseurs kan op basis van het Meerjarenonderhoudsplan Sophia Revalidatie gerichte adviezen en ondersteuning bieden.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064