Beekink Installatieadviseurs Maildisclaimer

Beekink Installatieadviseurs is een handelsnaam van Beekink Groep B.V.

Kamer van Koophandel nummer 29039449

 

De digitale informatie verzonden vanuit de Beekink Groep B.V. of een van haar vertegenwoordigende handelsnamen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, alsmede het wijzigen van de informatie is zonder schriftelijke toestemming van Beekink Groep B.V. of een van haar vertegenwoordigende handelsnamen niet toegestaan.

De geadresseerde is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de digitale informatie. Beekink Groep B.V. of een van haar vertegenwoordigende handelsnamen kan niet instaan voor eventuele fouten en/of gebreken in de verstrekte informatie, dan wel voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud ervan.